Extra maatregelen i.v.m. Covid virus

We maken alleen afspraken met mensen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Dit doen we aan de hand van een telefonische triage. Op basis van dat gesprek kan een afspraak worden gemaakt.

- Mocht u na de gemaakte afspraak toch (lichte) klachten krijgen dan verzoeken wij u de afspraak te annuleren.

- Daarnaast hebben wij in de praktijk aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne. Deze dienen opgevolgd te worden

- Maken van een afspraak en telefonische triage; wij stellen u meerdere vragen om het risico op besmetting in te schatten en waar mogelijk te verkleinen. Als u online uw afspraak pland, nemen wij contact met u op.

U kunt geen afspraak maken als u één van onderstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) heeft:

Neusverkoudheid

Loopneus

Niezen

Keelpijn

Lichte tot zware hoest

Verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)

U kunt ook geen afspraak maken indien u een huisgenoot heeft met één van bovenstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) met ook koorts en/of benauwdheid.

Als u 24 uur lang geen klachten heeft, of getest bent, kunt u weer een afspraak maken.

Aanvullende maatregelen in onze praktijk

Wat vragen we van u?

Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes.

Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen. Een stoel staat buiten bij goed weer.

Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt.

Bij binnenkomst wast u op de daarvoor aangewezen plaats de handen (of gebruikt de handalcohol).

Houd 1.5 meter afstand van andere cliënten.

Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen.

Houdt u er rekening mee dat de toiletten tijdelijk gesloten zijn.

Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met ons op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan.

Betaling vindt bij voorkeur plaats via een pinbetaling (contactloos)

Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zullen wij uiteraard niet in rekening brengen.

Volg de instructies van de masseur altijd op.

We hopen op uw begrip dat als gevolg van deze situatie uw afspraak wellicht later plaatsvindt dat u had gehoopt.

Mocht u zich niet prettig voelen om uw gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan hebben wij er uiteraard alle begrip voor.

Wij ontraden u vooralsnog een afspraak te maken als u behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.
Mensen van 70 jaar en ouder.
Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen

  • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
  • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
  • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
  • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie.
  • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
  • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
  • Mensen met ernstige leverziekte.
  • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

U heeft een grotere kans om ernstig ziek te worden als u besmet wordt met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.